Istandsættelse af lejemålet, som fastlagt i udflytningsrapporten, skal altid foretages af faguddannede og momsregistrerede håndværkere. Såfremt du selv  arrangerer lejemålet malet, og eventuelt nikotinbehandlet efter rygning, af faglært maler, skal specificeret faktura med kvittering for produktkøb og håndværker forevises udlejer. Produktet skal være af samme malingtype og kvalitet som ved indflytningen. Spørg altid Monac A/S tilråds hvis der er noget du er i tvivl om.

Maling:
Vægge: Flutex 5 – råhvid
Træværk: Exolit V 40
Vådrum vægge: dæksoplast 25

Arbejdet skal være tilendebragt senest 14 dage før lejemålets ophør.Ifølge lejelovens § 97 stk. 2, skal lejer senest 8 dage før fraflytning, opgive den adresse, som meddelelser og slutafregning kan sendes til.

Slutafregning

Ved dit lejemåls ophør og umiddelbart efter istandsættelsen af lejemålet, foretager vi en slutafregning, hvor udgifterne i forbindelse med istandsættelsen fratrækkes det depositum du indbetalte ved indflytningen. Overstiger udgifterne til istandsættelse dit depositum, betaler du differencen.

Der vil oftest være et restbeløb, som udbetales til dig. For at vi kan slutafregne, skal vi kende alle udgifter i forbindelse med istandsættelsen. Vi bestræber os på, at slutafregning foretages hurtigst muligt efter fraflytning.

Det endelige vand-og varmeregnskab afregnes 1 gang årligt, og fremsendes separat til lejerens oplyste nye adresse.