Boligstøtte

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til betaling af huslejen i en lejet bolig med eget køkken.
Om du kan få boligstøtte afhænger blandt andet af:

  • Din husstands samlede formue og indkomst
  • Huslejepris minus udgifter til varme og EL
  • Boligens størrelse
  • Antal personer i husstanden
  • Antal børn i husstanden

Du skal have en underskrevet lejekontrakt, samt have meldt flytning til folkeregistret for at kunne søge om boligstøtte. Læs mere om boligstøtte og ansøg med Nem ID via borger.dk her:
https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt/Boligstoette-soege