Den indvendige vedligeholdelse påhviler dig som lejer. Hermed menes maling, af vægge, lofter og træværk, hvidtning og tapetsering. Indvendig vedligehold indbefatter ligeledes vedlighold af trægulve. Vedlighold skal ske så ofte at lejemålet altid er i god vedligeholdt stand.

Af hensyn til din og bygningens sundhed, er det meget vigtigt at lufte ud HVER DAG, og begrænse fugtkilder mest muligt. Se information om optimalt sundt indeklima og udluftning nedenfor.