Indflytningssyn

Ved indflytning og overdragelse af nøglen til lejemålet, vil vi sammen lave en indflytningsrapport, hvor vi sammen gennemgår lejemålets stand. Denne underskrives på stedet.

Når du er flyttet ind i lejemålet, har du 14 dage til at opdage og skriftligt meddele os eventuelle fejl og mangler i lejemålet.
Indsend eventuelle “fejl og mangler” til vores kontor: MONAC ejendommes A/S, Jomfrustien 8, 6100 Haderslev eller vedhæftet på mail til info@monac.dk.
Du vil altid modtage en kvittering for modtaget “Fejl og mangler”.