Hvis du ønsker at opsige lejemålet, skal dette ske skriftligt med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned.
Du skal fraflytte lejligheden senest 14 dage før lejemålets ophør, hvor vi samtidig holder flyttesyn.
Du betaler også for de nævnte 14 dage, hvor du ikke bor i boligen. 14 dage før din fraflytning afholder vi et ”flyttesyn”, hvor du selv og en af vores medarbejdere deltager.

Til flyttesyn besigtiger I sammen boligen og udfylder undervejs en ”udflytningsrapport”, som detaljeret beskriver boligens tilstand og anviser, hvad der skal udbedres. Rapporten underskrives på stedet. I perioden op til din flytning, vil vi fremvise lejemålet for nye interesserede lejere efter forudgående aftale. Fremvisningen kan foregå på 2 måder. Enten ved, at vi efter aftale låser os ind og fremviser boligen, eller ved at fremvisningen sker på i forhånd aftalte tidsrum i løbet af ugen.

Udlejer sørger for aflæsnig og afmelding af forbrugsmålere.