Spar på varmen

vi har nogle gode spareråd til varmeregningen, som vi gerne deler med vores lejere:

 1. Fungerer radiatorerne i din lejlighed som de skal? Det gør de, når de er varme i toppen og kolde i bunden når de er tændte.
  Er din radiator kold? Hvis din radiator er kold i toppen når du har skruet op, er der muligvis luft i systemet.
  Kontakt MONAC A/S på mail eller telefon, så retter vi fejlen for dig.
 2. Den anbefalede temperatur er mellem 18 °C og 21 °C i opholdsrum som stue, køkken og soveværelse. Stil termostaterne på 3. Når termostaten står på 3 vil du få ca. 21 °C. for hver grad du hæver temperaturen, stiger dit energiforbrug med ca. 5 %. En stor temperaturforskel i rummene kan give træk og kolde vægge.
  Hvis du ønsker det lidt køligere i soveværelset, er det bedst at indstille temperaturen således, at soveværelset eksempelvis er 18 °C og stuen 21 °C. Sørg for at holde døren lukket imellem rummene.
 3. Tænd for alle radiatorer i rummet. Én radiator, der er skruet helt op, er en dårligere og dyrere løsning end fire radiatorer, der afgiver 25 % varme hver.
 4. Husk at skrue ned for varmen, når du lufter ud, ellers vil radiatortermostaten registrere, at der bliver koldt i rummet og derefter øge varme-gennemstrømningen. Luft ud 2-3 gange dagligt, så du undgår problemer med fugt og dårligt indeklima. Den bedste måde er at skabe gennemtræk i et par minutter og ikke lade vinduer stå på klem længere tid ad gangen.
 5. Undgå at dække din radiator til. Undgå at tørre tøj på en radiator eller stille møbler for tæt på den. Så kan radiatoren ikke komme af med varmen og den skal bruge for meget energi på at varme rummet op.

          Ovenstående info er hentet fra Energi og Miljø.

Spar på vandet

10 gode vandspareråd fra MONAC A/S:

 1. Kontrollér dit vandforbrug mindst 1 gang i måneden.
 2. Sørg for at toilettet er tæt – og ikke løber. Et toilet der løber, så der er uro på overfladen, spilder nemt mellem 100 – 400 kubikmeter vand om året. Det kan koste mellem 4.000 kr. –16.000 kr. om året.
 3. luk for vandet imens du sæber dig ind eller vasker hår.
 4. Luk for vandet, når du børster tænder.
 5. brug en balje når du renser grøntsager og vasker op.
 6. Tag korte brusebade (ca. 5 min.). man bruger ca. 8 – 12 liter vand i minuttet.
 7. tjek vandhaner. En vandhane der drypper, koster nemt 50 liter vand i døgnet.
 8. Fyld vaske/opvaskemaskine helt op hver gang du vasker.
 9. montér perlatorer (vandsparer) på alle dine vandhaner, og spar typisk 30 – 50 %. Prisen på en perlator (vandsparer)er ca. 30-40 kr. og kan købes i de fleste byggemarkeder.
 10. Opbevar frisk vand i køleskabet, så du altid har koldt vand ved hånden, og ikke behøver at have vandet til at løbe i vandhanen.

Nævnte tal og mængder ovenfor er vejledende.

Hvis du ønsker at opsige lejemålet, skal dette ske skriftligt med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned.
Du skal fraflytte lejligheden senest 14 dage før lejemålets ophør, hvor vi samtidig holder flyttesyn.
Du betaler også for de nævnte 14 dage, hvor du ikke bor i boligen. 14 dage før din fraflytning afholder vi et ”flyttesyn”, hvor du selv og en af vores medarbejdere deltager.

Til flyttesyn besigtiger I sammen boligen og udfylder undervejs en ”udflytningsrapport”, som detaljeret beskriver boligens tilstand og anviser, hvad der skal udbedres. Rapporten underskrives på stedet. I perioden op til din flytning, vil vi fremvise lejemålet for nye interesserede lejere efter forudgående aftale. Fremvisningen kan foregå på 2 måder. Enten ved, at vi efter aftale låser os ind og fremviser boligen, eller ved at fremvisningen sker på i forhånd aftalte tidsrum i løbet af ugen.

Udlejer sørger for aflæsnig og afmelding af forbrugsmålere.

Istandsættelse af lejemålet, som fastlagt i udflytningsrapporten, skal altid foretages af faguddannede og momsregistrerede håndværkere. Såfremt du selv  arrangerer lejemålet malet, og eventuelt nikotinbehandlet efter rygning, af faglært maler, skal specificeret faktura med kvittering for produktkøb og håndværker forevises udlejer. Produktet skal være af samme malingtype og kvalitet som ved indflytningen. Spørg altid Monac A/S tilråds hvis der er noget du er i tvivl om.

Maling:
Vægge: Flutex 5 – råhvid
Træværk: Exolit V 40
Vådrum vægge: dæksoplast 25

Arbejdet skal være tilendebragt senest 14 dage før lejemålets ophør.Ifølge lejelovens § 97 stk. 2, skal lejer senest 8 dage før fraflytning, opgive den adresse, som meddelelser og slutafregning kan sendes til.

Slutafregning

Ved dit lejemåls ophør og umiddelbart efter istandsættelsen af lejemålet, foretager vi en slutafregning, hvor udgifterne i forbindelse med istandsættelsen fratrækkes det depositum du indbetalte ved indflytningen. Overstiger udgifterne til istandsættelse dit depositum, betaler du differencen.

Der vil oftest være et restbeløb, som udbetales til dig. For at vi kan slutafregne, skal vi kende alle udgifter i forbindelse med istandsættelsen. Vi bestræber os på, at slutafregning foretages hurtigst muligt efter fraflytning.

Det endelige vand-og varmeregnskab afregnes 1 gang årligt, og fremsendes separat til lejerens oplyste nye adresse.