Velkommen til MONAC

Vi glæder os til at kunne byde velkommen til nye lejere hos MONAC ejendomme.

På den aftalte indflytningsdato, kan vi med glæde overdrage dig nøglerne til din nye lejlighed, såfremt vi har modtaget en underskrevet lejekontrakt, samt det i kontrakten fastsatte depositum og den første måneds leje.
Nøglerne afleverer vi efter aftale ved lejemålet, hvor vi sammen laver et indflytningssyn.

 

Indflytningssyn

Ved indflytning og overdragelse af nøglen til lejemålet, vil vi sammen lave en indflytningsrapport, hvor vi sammen gennemgår lejemålets stand. Denne underskrives på stedet.

Når du er flyttet ind i lejemålet, har du 14 dage til at opdage og skriftligt meddele os eventuelle fejl og mangler i lejemålet.
Indsend eventuelle “fejl og mangler” til vores kontor: MONAC ejendommes A/S, Jomfrustien 8, 6100 Haderslev eller vedhæftet på mail til info@monac.dk.
Du vil altid modtage en kvittering for modtaget “Fejl og mangler”.

 

Boligstøtte

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til betaling af huslejen i en lejet bolig med eget køkken.
Om du kan få boligstøtte afhænger blandt andet af:

 • Din husstands samlede formue og indkomst
 • Huslejepris minus udgifter til varme og EL
 • Boligens størrelse
 • Antal personer i husstanden
 • Antal børn i husstanden

Du skal have en underskrevet lejekontrakt, samt have meldt flytning til folkeregistret for at kunne søge om boligstøtte. Læs mere om boligstøtte og ansøg med Nem ID via borger.dk her:
https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt/Boligstoette-soege

Kontonummer

Ved indbetalinger til Monac A/S benyttes følgende kontonr.:
Reg.: 6683 kontonr. 0017352512

Betaling af husleje

Huslejen betales 1 måned forud og forfalder altid den første hverdag i måneden og opkræves via NETS/Betalingsservice. Lejere bedes tilmelde sig betalingsservice ved modtagelse af første girokort. Hvis ikke dette gøres, vil lejeren opkræves 65,- i gebyr pr. måned.

Ved undladelse af retmæssig betaling af husleje, vil lejer efter gældende regler, modtage et påkrav.

Hvis ikke vi har modtaget huslejen senest 14 dage efter lejerens modtagelse af påkravet, har vi lovmæssigt ret til at udsætte lejeren i forbindelse med førstkommende weekend. Denne situation er naturligvis ubehagelig for alle parter – og derfor kan vi kun opfordre til at kontakte os.

Den indvendige vedligeholdelse påhviler dig som lejer. Hermed menes maling, af vægge, lofter og træværk, hvidtning og tapetsering. Indvendig vedligehold indbefatter ligeledes vedlighold af trægulve. Vedlighold skal ske så ofte at lejemålet altid er i god vedligeholdt stand.

Af hensyn til din og bygningens sundhed, er det meget vigtigt at lufte ud HVER DAG, og begrænse fugtkilder mest muligt. Se information om optimalt sundt indeklima og udluftning nedenfor.

 

Sundt indeklima

Gode råd fra MONAC A/S til at opnå sundt indeklima uden fugt og skimmel i din lejlighed:

1. Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i boligen 5-10 minutter flere gange dagligt.
Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen på badeværelset og i køkkenet, når du har været i bad eller laver mad.

2. Sørg altid for at bruge emhætten, når du laver mad. Tjek at udsugning og aftræk virker som det skal.

3. Luk døren til badeværelset når du er i bad. Husk at tørre vægge og gulv i baderum af med en skraber eller et håndklæde. Hæng eventuelt håndklædet til tørre udendørs.

4. Hæng tøj til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri.

5. Hold den samme temperatur i alle rum i hjemmet. Temperaturen bør ikke være lavere end 18 grader.

6. Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene. Kontakt ejendomskontoret eller din udlejer hvis du er i tvivl.

7. Skimmelsvampe kan gro i støv, hvis der er tilstrækkelig fugt, og ophobet støv kan indeholde svampesporer og andre svampedele, der kan genere allergikere. Jævnlig støvsugning fjerner svampedele og grobunden for nye svampe.

8. Hvis dit lejemål ligger i en ældre bygning, vil man ofte opleve at ydervæggene er betydeligt koldere end de indre vægge. I disse tilfælde er det vigtigt ikke at placere møbler med fast bagside op ad væggen. Vi anbefaler min. 10 cm. mellem væg og møbel for at sikre luftcirkulation og undgå kondens.

9. hold øje med fugtskader. Hvis der opstår vandskade, skal du sørge for at kontakte os, så skaden kan blive udbedret hurtigst muligt.

Ovenstående information er hentet fra www.skimmel.dk ,  hvor du kan læse mere om forebyggelse og behandling af skimmel.

Husdyr

Generelt er det ikke tilladt at holde husdyr i MONAC A/S lejemål, men du er altid velkommen til at kontakte os hvis du er interesseret i at leje en lejlighed hos os, og du har et husdyr. Vi vil derefter vurdere individuelt om det kan lade sig gøre at have et husdyr i lejligheden.

Husorden

Til alle vores afdelinger høres en husorden, som vi forventer at vores lejere læser og følger. Se vedhæftede husorden.

 

Spar på varmen

vi har nogle gode spareråd til varmeregningen, som vi gerne deler med vores lejere:

 1. Fungerer radiatorerne i din lejlighed som de skal? Det gør de, når de er varme i toppen og kolde i bunden når de er tændte.
  Er din radiator kold? Hvis din radiator er kold i toppen når du har skruet op, er der muligvis luft i systemet.
  Kontakt MONAC A/S på mail eller telefon, så retter vi fejlen for dig.
 2. Den anbefalede temperatur er mellem 18 °C og 21 °C i opholdsrum som stue, køkken og soveværelse. Stil termostaterne på 3. Når termostaten står på 3 vil du få ca. 21 °C. for hver grad du hæver temperaturen, stiger dit energiforbrug med ca. 5 %. En stor temperaturforskel i rummene kan give træk og kolde vægge.
  Hvis du ønsker det lidt køligere i soveværelset, er det bedst at indstille temperaturen således, at soveværelset eksempelvis er 18 °C og stuen 21 °C. Sørg for at holde døren lukket imellem rummene.
 3. Tænd for alle radiatorer i rummet. Én radiator, der er skruet helt op, er en dårligere og dyrere løsning end fire radiatorer, der afgiver 25 % varme hver.
 4. Husk at skrue ned for varmen, når du lufter ud, ellers vil radiatortermostaten registrere, at der bliver koldt i rummet og derefter øge varme-gennemstrømningen. Luft ud 2-3 gange dagligt, så du undgår problemer med fugt og dårligt indeklima. Den bedste måde er at skabe gennemtræk i et par minutter og ikke lade vinduer stå på klem længere tid ad gangen.
 5. Undgå at dække din radiator til. Undgå at tørre tøj på en radiator eller stille møbler for tæt på den. Så kan radiatoren ikke komme af med varmen og den skal bruge for meget energi på at varme rummet op.

          Ovenstående info er hentet fra Energi og Miljø.