Kategori: Økonomi (4)

Boligstøtte

Boligstøtte er et skattefrit tilskud fra det offentlige til hjælp til betaling af huslejen i en lejet bolig med eget køkken.
Om du kan få boligstøtte afhænger blandt andet af:

 • Din husstands samlede formue og indkomst
 • Huslejepris minus udgifter til varme og EL
 • Boligens størrelse
 • Antal personer i husstanden
 • Antal børn i husstanden

Du skal have en underskrevet lejekontrakt, samt have meldt flytning til folkeregistret for at kunne søge om boligstøtte. Læs mere om boligstøtte og ansøg med Nem ID via borger.dk her:
https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Boligstoette-oversigt/Boligstoette-soege

Betaling af husleje

Huslejen betales 1 måned forud og forfalder altid den første hverdag i måneden og opkræves via NETS/Betalingsservice. Lejere bedes tilmelde sig betalingsservice ved modtagelse af første girokort. Hvis ikke dette gøres, vil lejeren opkræves 65,- i gebyr pr. måned.

Ved undladelse af retmæssig betaling af husleje, vil lejer efter gældende regler, modtage et påkrav.

Hvis ikke vi har modtaget huslejen senest 14 dage efter lejerens modtagelse af påkravet, har vi lovmæssigt ret til at udsætte lejeren i forbindelse med førstkommende weekend. Denne situation er naturligvis ubehagelig for alle parter – og derfor kan vi kun opfordre til at kontakte os.

Spar på varmen

vi har nogle gode spareråd til varmeregningen, som vi gerne deler med vores lejere:

 1. Fungerer radiatorerne i din lejlighed som de skal? Det gør de, når de er varme i toppen og kolde i bunden når de er tændte.
  Er din radiator kold? Hvis din radiator er kold i toppen når du har skruet op, er der muligvis luft i systemet.
  Kontakt MONAC A/S på mail eller telefon, så retter vi fejlen for dig.
 2. Den anbefalede temperatur er mellem 18 °C og 21 °C i opholdsrum som stue, køkken og soveværelse. Stil termostaterne på 3. Når termostaten står på 3 vil du få ca. 21 °C. for hver grad du hæver temperaturen, stiger dit energiforbrug med ca. 5 %. En stor temperaturforskel i rummene kan give træk og kolde vægge.
  Hvis du ønsker det lidt køligere i soveværelset, er det bedst at indstille temperaturen således, at soveværelset eksempelvis er 18 °C og stuen 21 °C. Sørg for at holde døren lukket imellem rummene.
 3. Tænd for alle radiatorer i rummet. Én radiator, der er skruet helt op, er en dårligere og dyrere løsning end fire radiatorer, der afgiver 25 % varme hver.
 4. Husk at skrue ned for varmen, når du lufter ud, ellers vil radiatortermostaten registrere, at der bliver koldt i rummet og derefter øge varme-gennemstrømningen. Luft ud 2-3 gange dagligt, så du undgår problemer med fugt og dårligt indeklima. Den bedste måde er at skabe gennemtræk i et par minutter og ikke lade vinduer stå på klem længere tid ad gangen.
 5. Undgå at dække din radiator til. Undgå at tørre tøj på en radiator eller stille møbler for tæt på den. Så kan radiatoren ikke komme af med varmen og den skal bruge for meget energi på at varme rummet op.

          Ovenstående info er hentet fra Energi og Miljø.

Spar på vandet

10 gode vandspareråd fra MONAC A/S:

 1. Kontrollér dit vandforbrug mindst 1 gang i måneden.
 2. Sørg for at toilettet er tæt – og ikke løber. Et toilet der løber, så der er uro på overfladen, spilder nemt mellem 100 – 400 kubikmeter vand om året. Det kan koste mellem 4.000 kr. –16.000 kr. om året.
 3. luk for vandet imens du sæber dig ind eller vasker hår.
 4. Luk for vandet, når du børster tænder.
 5. brug en balje når du renser grøntsager og vasker op.
 6. Tag korte brusebade (ca. 5 min.). man bruger ca. 8 – 12 liter vand i minuttet.
 7. tjek vandhaner. En vandhane der drypper, koster nemt 50 liter vand i døgnet.
 8. Fyld vaske/opvaskemaskine helt op hver gang du vasker.
 9. montér perlatorer (vandsparer) på alle dine vandhaner, og spar typisk 30 – 50 %. Prisen på en perlator (vandsparer)er ca. 30-40 kr. og kan købes i de fleste byggemarkeder.
 10. Opbevar frisk vand i køleskabet, så du altid har koldt vand ved hånden, og ikke behøver at have vandet til at løbe i vandhanen.

Nævnte tal og mængder ovenfor er vejledende.