Betaling af husleje

Huslejen betales 1 måned forud og forfalder altid den første hverdag i måneden og opkræves via NETS/Betalingsservice. Lejere bedes tilmelde sig betalingsservice ved modtagelse af første girokort. Hvis ikke dette gøres, vil lejeren opkræves 65,- i gebyr pr. måned.

Ved undladelse af retmæssig betaling af husleje, vil lejer efter gældende regler, modtage et påkrav.

Hvis ikke vi har modtaget huslejen senest 14 dage efter lejerens modtagelse af påkravet, har vi lovmæssigt ret til at udsætte lejeren i forbindelse med førstkommende weekend. Denne situation er naturligvis ubehagelig for alle parter – og derfor kan vi kun opfordre til at kontakte os.